11/02/2009

Minit CuraiPengurusan Pentadbiran Pendidikan Khas

1. Keperluan Senarai Jawatankuasa Peringkat Sekolah
 • Jawatankuasa Pendidikan Khas Integrasi
 • Jawatankuasa Ko-Kurikulum
 • Jawatankuasa Disiplin
 • Jawatankuasa Kurikulum
2. Perjawatan Guru
 • Bilangan kelas x 1.5 guru
 • Bahagian Sumber Manusia KPM akan menentukan/meluluskan keperluan guru yang terhak di setiap sekolah
 • pada tahun 2010 Unit Pendidikan Khas JPNK akan memungut data guru /inrolmen pada setiap akhir bulan
3. Peranan/Tugas Penyelaras atau Penolong Kanan Pendidikan Khas
 • perlu membentuk / menggerakkan jawatankuasa pendidikan khas dan mengadakan mesyuarat bersama pengetua sebanyak 4 kali setahun
 • perlu menganggotai jawatankuasa kurikulum, jawatankuasa ko-kurikulum, dan jawatankuasa kewangan peringkat sekolah.
 • perlu memberikan taklimat kepada pihak pentadbir, guru-guru aliran perdana serta kepada guru-guru pendidikan khas.
 • perlu memastikan fail pendidikan khas disediakan dan dikemaskini dengan baik
 1. fail am - surat masuk dan surat keluar
 2. fail panitia
 3. fail laporan
 4. fail inventori dan harta modal
 5. fail laporan bertugas mingguan
 6. fail peribadi murid
 7. fail RPI murid
 8. fail ko-kurikulum
 9. fail pelajar inklusif
 10. fail disiplin
 11. fail peperiksaan dan bank soalan
 12. fail kewangan dan pcg pelajar
 • perlu mengendalikan aduan ibu bapa
 • perlu mengadakan bulann dengan guru-guru pendidikan khas /pihak ibu bapa
 • perlu memastikan perancangan dan pelaksanaan ko-kurikulum dilaksanakan dan diberi pemantauan
 • perlu memastikan semua guru serta PPM hadir ke perhimpunan bersama pelajar
5. Hal Ehwal Guru
 • senaraikan nama guru-guru yang belum menghadiri kurus asas pendidikan khas untuk melayakkan guru menerima elaun mengajar pendidikan khas
 • memastikan semua guru menerima elaun pendidikan khas
 • mengurus dan mengendailkan data pelajar serta menghantar data setiap 3 bulan (4 kali setahun)
 • memastikan pengurusan stok serta harta modal dikendalikan dengan baik
6. Pengurusan Kewangan
 • PCG tahunan perlu dibuat tuntutan bermula 01 Oktober hingga 31 November setiap tahun
7. Pengurusan dan Penyediaan Jadual Waktu
 • Penyelaras atau PK bertanggung jawab menyediakan jadual waktu kepada semua guru dan PPM
8. Pengajaran dan Pembelajaran
 • Menyediakan jadual pencerapan serta pemantauan
 • fail pencerapan
 • memastikan guru-guru menjalankan aktiviti p & p dengan berkesan
 • menyemak buku rekod Rancangan Pengajaran Harian guru (RPH)
9. Penampilan Guru
 • etika pemakaian dengan memakai pakaian yang kemas
 • peranan guru penyelaras sebagai Guru Pembimbing Rakan Sebaya
10. Pembayaran Elaun Murid Khas
 • Tatacara pengeluaran wang EMK perlu dikawalselia oleh guru penyelaras

Sekian terima kasih.


No comments: