11/19/2009

PCG PIPK

Kadar Bantuan Perkapita Bagi Program Pendidikan Khas
Integrasi Menengah (Masalah Pembelajaran)
Kelas Pendidikan Bermasalah Pembelajaran

Bil Jenis Bantuan Kadar Bantuan

A. PCG Mata Pelajaran
1. Teras RM 65.00
2. Wajib RM 80.00
3. Elektif RM 80.00


B. PCB Bukan Mata Pelajaran
1. Pusat Sumber Sekolah RM 60.00
2. Bimbingan & Kaunseling RM 15.00
3. LPBT/LPK Sekolah RM 280.00

JUMLAH RM 580.00


PCG atau Bantuan Per Kapita (Per Capita Grant) merupakan satu bantuan kewangan yang diperuntukkan kepada setiap murid sekolah sama ada sekolah yang bertaraf Sekolah Keraajaan atau Sekolah Bantuan Kerajaan yang merujuk kepada SURAT PEKELILING KEWANGAN BIL 5 TAHUN 2002 PEMBERIAN BANTUAN PER KAPITA UNTUK SEKOLAH.

Untuk pengetahuan umum PCG ini perlu digunakan untuk kepentingan pelajar dan perbelanjaan tertentu. Namun di sebalik pengurusan PCG kelas pendidikan ini terdapat pelbagai isu yang melibatkan pengurusan pentadbiran di sekolah. Ada program di sekolah yang sukar untuk menggunakan PCG untuk kepentingan pelajar. Ada juga kesukaran untuk membuat tuntutan, selain itu juga bayaran tuntutan yang terlampau lambat sehingga mengganggu perlaksanaan program.

Penyelaras atau Penolong Kanan PIPK harus peka dan bertegas mengenai penggunaan wang PCG kerana ianya merupakan wang yang diperuntukkan kepada PELAJAR ISTIMEWA. Sekiranya pihak pentadbir kurang memberikan penekanan terhadap pengurusan kewangan PCG, maka Penyelaras dan Penolong Kanan PIPK bertanggungjawab memastikan PCG ini digunakan dan disalurkan dengan cara yang betul.

p/s : Jangan sekali-kali menafikan hak pelajar istimewa.

Ikhlas.

No comments: